بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر بهرام قاضی جهانی - دکتر ملک منصور اقصی- روشنک قطبی

دکتر بهرام قاضی جهانی متخصص پاتولوژی ، با سابقه ترجمه 5 دوره ویلیامز و برگذاری دوره های آزمون کارشناسی ارشد

کتاب‌های دکتر بهرام قاضی جهانی - دکتر ملک منصور اقصی- روشنک قطبی