بیوگرافی

کتاب‌های دکتر شاکری

تخفیف هنر و خلاقیت پیش دبستان، دکتر شاکری، انتشارات تیزهوشان
تخفیف زبان آموزی پیش دبستان، دکتر شاکری، انتشارات تیزهوشان
تخفیف مهارت‌های ریاضی پیش دبستان، دکتر شاکری، انتشارات تیزهوشان
تخفیف مهارت‌های نجوم پیش دبستان، دکتر شاکری، انتشارات تیزهوشان
تخفیف مهارت‌های اجتماعی پیش دبستان، دکتر شاکری، انتشارات تیزهوشان