بیوگرافی

تصویر نویسنده

David Goggins

David Goggins is a retired Navy SEAL and the only member of the U.S. Armed Forces ever to complete SEAL training, U.S. Army Ranger School, and Air Force Tactical Air Controller training. Goggins has competed in more than sixty ultra-marathons, triathlons, and ultra-triathlons, setting new course records and regularly placing in the top five. A former Guinness World Record holder for completing 4,030 pull-ups in seventeen hours, he's a much-sought-after public speaker who's shared his story with the staffs of Fortune 500 companies, professional sports teams, and hundreds of thousands of students across the country

"دیوید گاگینز" یکی از نیروهای ویژه بازنشسته ارتش آمریکاست که توانسته تمامی مراحل سخت آموزشی را به طور کامل به اتمام برساند. "گاگینز" در بیش از شش مسابقه ultra-marathon، ورزش های سه گانه و نهایت تحمل شرکت کرده است و بارها توانسته رکوردها را جابجا کند. او همچنین رکورد دار 4030 بارفیکس در هفده ساعت متمادی است. این ورزشکار اکنون سرپرستی چند تیم ورزشی و هزاران شاگرد در سراسر ایالات متحده می باشد.