نمایش 1–12 از 1148 نتیجه

سن‌های خانواده Anthocoridae در ایران

۷۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۵۰۰ تومان
در کتاب حاضر به مطالعۀ جامع سن‌های خانواده Anthocoridae شامل معرفی ویژگی‌های شکل شناختی، طبقه بندی و شناسایی، زیست شناسی و رفتارشناسی؛ به ویژه رفتارهای شکارگری، روش‌های پرورش انبوه پرداخته شده‌است. در نهایت، مهم‌ترین گونه‌های فعال در ایران معرفی شده و خصوصیات ظاهری، مشخصات زندگی و به کارگیری آن‌ها در برنامه‌های کنترل زیستی مورد تشریح قرار گرفته است.    

 

مطالعه آفت‌کش‌ها در مدیریت تلفیقی آفات

۷۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۵۰۰ تومان
در کتاب حاضر در فصل‌های ابتدایی، کلیاتی در زمینه طبقه‌بندی، تعاریف، واژه‌شناسی، بررسی فرمولاسیون آفت‌کش‌ها درج شده‌است که در مطالعات سم‌شناسی آفت‌کش‌ها رایج است و درک صحیح آن‌ها اهمیت زیادی دارد. در ادامه روش‌ها، تجهیزات و اصول مورد استفاده برای ارزیابی سموم در مطالعات زیست‌سنجی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای همراه با مفاهیم آماری و نرم‌افزارهای تخصصی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه و نمونه‌های موردی که اغلب برگرفته از داده‌های مطالعات قبلی نگارنده است به صورت مفصل تشریح شده‌است.