نمایش یک نتیجه

کتابیار

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ویژگی‌های کتابیار (طرحی از یک پزشک ایرانی برای اولین بار در جهان) ...

  • اصلاح وضعیت نشستن و بخصوص وضعیت قرارگیری سر نسبت به بدن
  • اصلاح زاویه و فاصله کتاب با چشم و پرهیز از خستگی چشم
  • دقت و تمرکز مطالعه
  • جلوگیری از انعکاس نور
  • جلوگیری از ورق خوردن کتاب
  • آماده‌سازی کتاب و استفاده از زمان
  • تسلط بر کتاب
  • خوشایندی مطالعه و احساس شخصیت مثبت داشتن