نمایش 1–12 از 46 نتیجه

روانشناسی مالی رفتاری

۳۰,۰۰۰ تومان

مبحث علوم رفتاری در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری از مباحث جدیدی است که اخیرا در علوم سرمایه‌گذاری و مالی مطرح شده است. اهمیت مطالعه در بحث‌های مالی را می‌توان با توجه به تعریف «مرتون» در این حوزه بیشتر تبیین کرد. مرتون بیان می‌کند که: «اساس و مرکز نظریه مالی عبارت است از مطالعه رفتار عوامل در نحوه تخصیص و آرایش منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نا مطمئن. زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.» در این تعریف عامل اصلی، رفتار است. تعریف‌های دیگری نیز از مالیه رفتاری توسط صاحب‌نظران دیگر در این حوزه بیان شده است که اتفاق نظرهای قابل توجهی در آن‌ها دیده می‌شود. طبق تئوری‌های مالی سنتی، به طور کل مردم به دنبال ثروت اندوزی منطقی هستند. با این حال، نمونه‌های بسیاری از تاثیر احساسات بر تصمیمات آن‌ها وجود دارد که باعث می‌شود رفتارهای غیرمنطقی از آن‌ها سر بزند.