نمایش دادن همه 12 نتیجه

مقدمه‌ای بر ایمنی در آزمایشگاه شیمی

۹۳,۰۰۰ تومان ۸۸,۳۵۰ تومان

ایمنی را به طور ساده می‌توان دوری از خطر آسیب و زیان تعریف کرد. ایمنی از جمله مقولاتی است که در مقام گفتار، بسیار ساده و بدیهی به نظر می‌رسد، که هیچکس با آن مخالفتی ندارد و همه پیروی از اصول آن را در هر نوع فعالیتی چه آزمایشگاهی چه صنعتی و چه زندگی روزمره لازم و ضروری می‌دانند.

گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز با درک این ضرورت از سال 1386 اقدام به ارائه‌ی واحد درسی " ایمنی در آزمایشگاه شیمی " نموده که با استقبال دانشجویان نیز مواجه شده است.

شیمی عمومی 1

۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۵۰۰ تومان

♦ فهرست مطالب ♦

• فصل 1: مقدمه • فصل 2: مقدمه ای بر نظریه اتمی • فصل 3: استوکیومتری، بخش 1: فرمولهای شیمیایی • فصل 4: استوکیومتری، بخش 2: معادله های شیمیایی • فصل 5: شیمی گرمایی • فصل 6: آرایش الکترونی اتم ها • فصل 7: خواص اتم ها و پیوند یونی • فصل 8: پیوند کوالانسی