نمایش دادن همه 4 نتیجه

گرایش‌های سینما

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان
فصول کتاب گرایش‌های سینما
  1. سينماي صامت
  2. دهه اول سينماي ناطق
  3. سالهاي جنگ
  4. سالهاي پس از جنگ
  5. دهه شصت و پس از آن
 

دیالکتیک نقد

۴۱,۰۰۰ تومان
من هنرمند را زمانی شجاع به حساب می‌آورم که بتواند بدون انکار نقش نقد، حتی هنگامی که نقد موافق اوست با آن مخالف باشد. این یک مخالفت اصولی و روشنگر است. چنین هنرمندی می‌تواند بدون آن‌که از ناراحتی به خود بپیچد، منتظر حملات باشد و با همان روی بازهم می‌تواند نسبت به آن‌ها عکس العمل نشان دهدو برعکس، هرجا که هنرمندی تنها هنگامی که با مخالفت مواجه می‌شود، به جر و بحث می‌پردازد، ما متوجه موقعیت مایوس کننده‌ای می‌شویم.

سینماگران بزرگ(کلینت ایستوود)

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۵۰۰ تومان
با اینکه امروز همگان "کلینت ایستوود" را یکی از بزرگترین سینماگران آمریکا میدانند و ما شاهکارهایی مانند "نابخشوده"و "عزیز یک میلیون دلاری " را مدیون او هستیم، اما مسیر او به سوی قله های گیشه و نقد جریان آرامی نداشته است .

دیالوگ

۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۰۰۰ تومان
کارگاه های محبوب نویسندگی "رابرت مک‌کی" برای او شهرت جهانی پدید آورده است. لیستی از دانش آموختگان برنده ی اسکار که از شماره خارج است. سنگ بنای برنامه‌ی او تنها کتاب داستانش است، که در آن تعیین کرده است ما چگونه در مورد هنرخلق داستان سخن بگوییم.