نمایش یک نتیجه

فلوت

۲۴,۵۰۰ تومان
چه هرگز فلوتی را لمس نکرده باشید و چه بخواهید گرد و خاک ساز خود را بزدایید و نواختن را از سر بگیرید، این راهنمای ساده همه‌ی مراحل لازم برای آماده شدن و نواختن فلوت، را از خرید نخستین ساز گرفته تا تمرین کردن و نگهداری از آن در اختیارتان می‌گذارد.